Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

trampa

f
1 [caza] parany m, trampa. Trampa para conejos, parany per a conills.
2 [puerta en el suelo] trapa.
3 [de mostrador] batiport m.
4 fig parany m, trampa. Urdir una trampa, ordir un parany.
5 fig [en el juego] trampa.
6 fig [deuda] deute m, gep m.
7 [en la prestidigitación] trampa.
8 caer en la trampa fig caure al parany (o a la trampa).
9 coger en la trampa fig trobar amb les mans a la pasta.
10 hacer trampa fig fer trampa.
11 no hay trampa ni cartón (o sin trampa ni cartón) fig no hi ha gat amagat.
12 trampa adelante trampejant la situació, tapant forats.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions