Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

busilis

m
1 quid. Este es el busilis de la cuestión, aquest és el quid de la qüestió.
2 dar con el busilis treure'n l'entrellat, trobar el quid.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions