Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

inventar

v. tr. [LC] Trobar, descobrir, a força d'estudi, d'enginy, (alguna cosa nova, no coneguda d'abans). Inventar una màquina. La impremta fou inventada el segle xv.
[LC] no haver inventat la pólvora Estar dotat d'escàs enginy, no ésser gaire intel·ligent.
tr. [LC] Fabricar mentalment. Inventa alguna raó per a convèncer-la.
tr. pron. [LC] Fingir (fets que no són reals). Tot això que conta és fals: s'ho inventa.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions