Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

polígon

m. [MT] [LC] Figura, principalment plana i closa, formada per diferents rectes, especialment per més de quatre. Un polígon regular. Un polígon de deu costats.
[FIF] polígon de forces Construcció gràfica que serveix per a trobar la resultant d'un sistema de forces qualsevol.
[FIF] polígon de sustentació Polígon convex, el menor que cobreix o envolta el conjunt de punts pels quals un cos recolza en un pla.
[MT] [LC] polígon esfèric Polígon limitat per tres o més cercles màxims.
[FIF] polígon funicular Construcció gràfica usada en estàtica per a trobar la recta d'aplicació de la resultant d'un sistema de forces.
m. [DE] polígon de tir Camp dotat d'instal·lacions adients per a exercitar-se en l'ús de les armes i per a experimentar-les per tal de poder-les avaluar.
[AQ] polígon industrial Sòl destinat a l'ús industrial que respon a una localització específica de les indústries, assenyalada en el pla urbanístic.
[AQ] polígon residencial Sòl destinat a l'ús residencial que respon a una localització específica de la residència, assenyalada en el pla urbanístic.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions