Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

greix

m. [QU] [BI] [ZOA] Lípid neutre constituït per èsters de glicerol i àcids grassos.
m. [ZOA] [BI] [QU] Part dels teixits del cos d'un animal que consta principalment de cèl·lules plenes de greix. Una carn carregada de greix.
[LC] posar greix a) Engreixar-se .
[LC] posar greix b) Trobar gust en una cosa.
[LC] donar greix a algú Donar-li gust en una cosa que li abelleix.
m. [LC] [IMI] Substància semisòlida untuosa, generalment sintètica, que s'usa com a lubrificant.
m. [LC] [ED] Brutícia que deixa la suor en els vestits.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions