Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

equilibri

m. [LC] [FIF] Fet de contrarestar-se l'efecte de dues forces o accions oposades. Quan un cos sura en l'aigua estan en equilibri el pes del cos i l'impuls amunt que aquest rep de l'aigua.
m. [LC] [FIF] Estat d'un cos que, obrant sobre ell dues o més forces, roman en repòs. Un cos en equilibri. Equilibri estable, inestable.
[FIF] equilibri dinàmic Estat d'un cos quan la resultant de les forces externes que actuen sobre ell es contraresta amb la de les forces d'inèrcia.
[FIF] equilibri estàtic Estat d'un cos sotmès a un sistema de forces regides pels principis de l'estàtica.
m. [EG] [FIF] Estat persistent i aproximadament estacionari ocorregut en un sistema o part d'un sistema. Equilibri ecològic.
[QU] [FIF] equilibri químic Estat d'una reacció química en el qual la velocitat de formació dels productes a partir dels elements reactants és igual a la velocitat de desaparició d'aquells productes per a formar novament els elements inicials de la reacció.
[FIN] [QU] equilibri radioactiu Situació en la qual roman constant la relació de les activitats de dos o més radionúclids pertanyents a una mateixa cadena de desintegració radioactiva.
[FIN] [QU] equilibri secular Equilibri radioactiu en el qual la relació d'activitats és igual a la unitat.
[FIF] [QU] equilibri termodinàmic Estat d'un cos o sistema termodinàmic en què les variables termodinàmiques d'estat, com ara la pressió, la temperatura, etc., no varien amb el temps ni amb la posició.
m. [LC] Estat d'un cos que es manté dret sobre el seu suport sense caure de cap costat, malgrat l'estretor del suport, les batzegades, etc. Mantenir-se en equilibri, sobre un filferro, una bicicleta. Perdre l'equilibri. Aguantar-se en equilibri. Aguantar l'equilibri.
m. [LC] [JE] Exercici físic que consisteix a adoptar posicions difícils o forçades o a fer moviments estranys tot mantenint l'equilibri, per esport o com a espectacle. La gent mirava com aquell noi feia equilibris a la corda fluixa.
[LC] fer equilibris Intentar mantenir la condició, el nivell, la qualitat, etc., d'una cosa. Amb aquest sou, s'han de fer molts equilibris per a arribar a final de mes.
m. [LC] Distribució ben ponderada de les coses. Establir l'equilibri entre els ingressos i les despeses.
[LC] equilibri polític Estabilitat entre les forces, les influències, etc., de les diferents potències. L'equilibri polític europeu.
[SO] equilibri social Equilibri entre un sistema social i les exigències imposades per un canvi en l'entorn.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions