Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

competència gramaticalTERMCAT
Abreviacions