Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

espíritu

m
1 [alma o ser] esperit. Estaré con vosotros en espíritu, seré amb vosaltres en esperit.
2 [aparecido] esperit.
3 [vivacidad del ingenio] esperit. Una frase llena de espíritu, una frase plena d'esperit.
4 [genio] esperit. Espíritu de rebelión, esperit de rebel·lió.
5 [sentido] esperit. El espíritu de la Iglesia, l'esperit de l'Església.
6 [generalmente en plural] [demonio] esperit infernal (o maligne).
7 gram [signo griego] esperit.
8 dar (o exhalar, o rendir) el espíritu exhalar l'esperit.
9 espíritu de contradicción esperit de contradicció.
10 espíritu de la golosina fam que no té sinó la pell i l'os, sac d'ossos.
11 espíritu de sal quím esperit de sal.
12 espíritu de vino esperit de vi.
13 Espíritu Santo crist Esperit Sant, Sant Esperit.
14 espíritus vitales impuls (o força) vital.
15 levantar el espíritu [animar] aixecar els esperits, donar ànim, donar anses (o ales), sostenir el coratge.
16 levantar el espíritu [animarse] aixecar el cap, cobrar coratge, agafar ànim (o ales).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions