Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

plural

adj. [LC] Que es refereix a més d'un.
adj. [LC] [FL] En gram., que denota més d'una persona o cosa.
[LC] en plural loc. adv. Referint-se a més d'un.
m. [FL] Realització de la categoria gramatical de nombre que representa més d'una entitat individualitzada.
[FL] plural de modèstia Forma fictícia de plural amb valor de singular usada per oradors o escriptors per a atenuar la personalitat pròpia.
[FL] plural exclusiu Forma especial de plural pronominal o verbal, en algunes llengües asiàtiques i americanes, que consisteix a considerar la persona nosaltres com la suma de jo més ells, amb l'exclusió de vosaltres.
[FL] plural inclusiu Forma especial de plural pronominal o verbal, en algunes llengües asiàtiques i americanes, que consisteix a considerar la persona nosaltres com la suma de jo més vosaltres, amb l'exclusió d'ells.
[FL] plural majestàtic Forma fictícia de plural amb valor de singular usada per altes jerarquies civils o eclesiàstiques per a magnificar la persona que l'empra.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions