Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

admirar

v. tr. [LC] Contemplar, considerar, amb admiració. Admirar la bellesa d'una dona.
v. tr. [LC] Sentir admiració (per algú o alguna cosa). Cal admirar els grans homes. Tots admiràvem el seu talent extraordinari.
tr. [LC] Alguna cosa, produir admiració, sorpresa (a algú). La seva bellesa admirava a tothom. Ens admira que trigui tant.
intr. pron. [LC] Sentir admiració per alguna cosa, veure-la amb sorpresa. S'admiren de tot, de no res. Ens admirem de no veure'l entre vosaltres.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions