Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2138/3

Títol

Concordança del verb en oracions formades amb 'un dels' o 'una de les'  

'Una de les activitats que té més èxit és...' o 'Una de les activitats que tenen més èxit és...'? 

Nova gramàtica 

Resposta

La concordança dels verbs de les oracions formades amb la construcció partitiva un dels, una de les pot variar segons els elements que introdueixen aquestes construccions partitives. 

1. La construcció un dels, una de les pot anar seguida d'un nom i fer la funció de subjecte. Aleshores, concorda amb el verb en singular. Per exemple:

Un dels meus amics és metge.

Ara bé, quan el nom introduït per un dels està complementat per una oració de relatiu, si el relatiu fa la funció de subjecte del verb de la subordinada aquest verb pot anar tant en singular com en plural. Per exemple:

Una de les activitats que tenen/té més èxit és l'escalada.

2. La construcció un dels, una de les també pot anar seguida d'una oració de relatiu substantivada. Aquest tipus de construccions solen aparèixer en oracions copulatives fent d'atribut. En aquest cas, quan el subjecte del verb copulatiu és de primera o segona persona del singular, el verb de l'oració relativa va generalment en tercera persona del plural. Per exemple:

Ets un dels qui beuen alcohol a les festes?
No soc de les que ploren pels racons
.

Ara bé, quan el subjecte del verb copulatiu és de primera o segona persona del plural, el verb de l'oració relativa pot anar en tercera persona del plural o pot concordar amb el subjecte del verb copulatiu. Per exemple:

Vosaltres sou dels qui creieu/creuen que cal lluitar.
Som dels que defensem/defensen l'actuació del govern legítim.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions