Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4536/4

Títol

tinent d'alcalde, tinenta d'alcalde 

tinent d'alcaldia, tinenta d'alcaldia 

Resposta

Per fer referència al regidor de l'equip de govern d'un ajuntament que s'encarrega de certes funcions d'alcaldia es recomana la forma tinent d'alcalde, tinenta d'alcalde o bé la forma tinent d'alcaldia, tinenta d'alcaldia. El mot alcalde tant és masculí com femení. Tot i això, si per raons d'ús no sexista del llenguatge es volgués evitar d'usar-lo es pot recórrer a la forma alcaldia.

S'observen altres usos. Hi ha ajuntaments i mitjans que usen la forma (la) tinent d'alcalde quan aquest càrrec l'ocupa una dona. D'altra banda, també hi ha un ús de tinent d'alcaldessa, tinenta d'alcaldessa en el cas que al capdavant d'un ajuntament hi hagi una dona.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Ús no sexista
Morfologia
Abreviacions