Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7523/2Darrera versió: 29.11.2016

Títol

'certificat' o 'certificació'? 

Resposta

El nom certificat designa el document expedit per un funcionari públic competent o per una persona autoritzada legalment que dona fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d'actes, etc. Per exemple:

En el moment de la preinscripció convé aportar el certificat mèdic.
L'acte de lliurament dels certificats d'estudis tindrà lloc el mes vinent.

En canvi, el nom certificació fa referència a l'acció de certificar un document, no pas al mateix document. Per exemple:

La certificació d'aquest escrit correspon al secretari.
Sense la certificació del metge no és possible obrir l'expedient.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions