Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6614/5Darrera versió: 10.03.2023

Títol

respecte a, respecte de, al respecte 

Resposta

Les locucions respecte a i respecte de tenen el significat 'pel que fa a' o bé expressen la connexió entre dos termes. Per exemple:

La consciència que tenia el músic respecte a la capacitat transformadora del seu art era sorprenent.
Vam fer uns canvis al document respecte de la versió anterior.

Aquestes locucions no prescindeixen de les preposicions a o de, tret que al darrere no hi hagi complement, cas en què es fa servir al respecte. Per exemple:

A la reunió hem tractat de totes aquestes dades i ens han demanat un informe al respecte ('respecte de totes aquestes dades').

 
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (19.9.3.5i)  

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions