Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4112/3Darrera versió: 07.09.2022

Títol

Es pot dir al seu prudent arbitri en català? 

Resposta

Dins de l'àmbit del dret i de l'administració, quan un jutge dicta o ordena una ordre, s'utilitza sovint l'expressió al seu prudent arbitri. En aquest cas, és preferible fer servir les formes al seu arbitri o segons el seu arbitri, ja que són construccions més neutres i tenen el mateix significat.

Altres possibles solucions amb un significat equivalent són discrecionalment, segons el seu parer, a judici seu o a criteri seu, segons quin sigui el context.  

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions