Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7949/2Darrera versió: 05.10.2022

Títol

Es pot dir calendaritzar en català?  

Resposta

Per fer referència a fixar les dates de certes activitats al llarg d'un període, cal evitar les formes calendaritzar o calendarització. Segons el context, es poden fer servir altres expressions, com ara programar, planificar o establir un calendari (o bé els noms programació, planificació). Per exemple:

Cal programar els continguts de la setmana que ve a la xarxa.
Ha de planificar-ho tot, fins i tot activitats personals, perquè no té mai un forat.
Necessitem establir un calendari novament perquè s'han posposat molts actes.
S'ha d'acostumar encara a la planificació de les tasques domèstiques.

Les formes calendaritzar i calendarització són calcs de l'anglès to calendarize.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Economia. Empresa

Fitxes relacionades

Abreviacions