Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1844/6Darrera versió: 03.04.2023

Títol

Construcció de participi: donat que 

Donat que feia molt mal temps o Atès que feia molt mal temps

Resposta

La construcció de participi donat que es fa servir amb el significat causal de 'considerant que, tenint en compte que'. Per exemple:

Donat que feia molt mal temps, es va decidir suspendre el partit.
La directora de l'escola, donat que hi havia un cert enrenou, va convocar una reunió.

L'expressió donat que és equivalent a les construccions de participi atès que o vist que. Per exemple:

Atès que feia molt mal temps, es va decidir suspendre el partit.
La directora de l'escola, vist que hi havia un cert enrenou, va convocar una reunió.

Cal tenir en compte, però, que aquestes construccions no tenen el significat condicional de 'suposant que'. Per tant, amb aquest sentit es pot recórrer a l'ús de la conjunció si o de les locucions posat (cas) que o donat cas que. Per exemple:

Ho faré, posat que hi estigui d'acord.
Si això que dius és veritat, pots comptar amb mi.
Donat cas que arribi a temps, expliqueu-li la veritat.

 
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (12.5.3c i 30.2.5i)  

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions