Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7522/2Darrera versió: 19.08.2022

Títol

Com es diu estarse a (dret) en català? 

Es pot dir estar a (dret) en català? 

Resposta

Dins de l'àmbit del dret i de l'administració, les locucions verbals que, en un conflicte, fan referència al fet de renunciar a la iniciativa pròpia i actuar segons indica un contracte, un jutge, un tribunal arbitral, etc., són ajustar-se a, atenir-se a o bé sotmetre's a, i no estar a, en aquest cas.

Així, en comptes de dir:

Cal estar al que assenyala el Pla territorial...
Les parts es condemnen a estar a un arbitratge...

cal dir:

Cal ajustar-se / atenir-se al que assenyala el Pla territorial...
Les parts se sotmeten a un arbitratge...

En castellà, les formes adequades són estarse a o bé estar y pasar por.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions