Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1865/3Darrera versió: 05.09.2022

Títol

gràcies a la bestreta o gràcies per endavant

Resposta

L'expressió a la bestreta significa 'per endavant' i s'utilitza en l'àmbit de l'economia i la comptabilitat per indicar que es fa part d'un pagament abans de la data indicada. Per exemple:

Volen que paguem totes les obres a la bestreta.
La política de l'agència és cobrar a la bestreta el 40 % de l'import total dels encàrrecs.

Així doncs, no és adequat fer servir aquesta expressió per donar les gràcies abans de rebre una resposta o un servei. En aquest cas, cal dir gràcies per endavant. Per exemple:

Li prego que m'ajudi, gràcies per endavant. (i no gràcies a la bestreta)
Us regracio per endavant. (i no a la bestreta)

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Economia. Empresa

Fitxes relacionades

Abreviacions