Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4157/4Darrera versió: 20.09.2022

Títol

privadesa i privacitat 

Resposta

Amb els mots privadesa i privacitat es pot designar la condició de les informacions que fan referència o pertanyen a una persona física o jurídica, segons la qual no poden fer-se públiques sense el consentiment de la persona afectada.

De tota manera, en altres casos són més adequats els mots intimitat (per exemple, dret a la intimitat) i confidencialitat (per exemple, deure de confidencialitat).

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions