Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7327/2Darrera versió: 23.09.2022

Títol

Com es diu abajo firmante en català? 

Es pot dir sotasignant en català? 

Resposta

En català, la forma equivalent de l'expressió castellana abajo firmante és sotasignat, sotasignada (i no sotasignant). Aquest nom designa la persona que ha posat la seva signatura al peu d'un escrit. Per exemple:

El sotasignat es compromet a complir la normativa.

Com a sinònims també es poden fer servir les formes infrascrit, infrascrita i sotaescrit, sotaescrita.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions