Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7947/2Darrera versió: 07.09.2022

Títol

Com es diu incautar en català? 

Resposta

El verb requisar es fa servir per indicar que una autoritat posa a la seva disposició certs béns o persones per a un servei públic. Malgrat que de vegades es fa servir el verb incautar per expressar aquest significat, l'ús d'aquest verb no és acceptable en català. Per exemple:

L'Ajuntament va requisar vehicles per poder portar menjar als bombers que apagaven un incendi. (i no L'Ajuntament va incautar...)

Els verbs confiscar i comissar (o decomissar) també es poden fer servir com a sinònims de requisar. Això no obstant, tenen sentits una mica diferents: el verb confiscar indica que els béns passen a ser del fisc com a pena i el verb comissar (o decomissar) es fa servir quan els béns són fruit d'una activitat il·legal. Per exemple:

A causa d'una sentència judicial li han confiscat els béns.
La policia ha comissat cinc quilos de cocaïna.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions