Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7341/2Darrera versió: 05.09.2022

Títol

conseqüentment o consegüentment

Resposta

Els adverbis conseqüentment i consegüentment tenen significats diferents.

L'adverbi conseqüentment significa 'd'una manera conseqüent'. Per exemple:

Si obressis conseqüentment tindries menys problemes de consciència.

En canvi, l'adverbi consegüentment equival a les locucions per consegüent, en conseqüència. Per exemple:

Les reduccions de personal, consegüentment, han comportat l'ampliació de la jornada laboral.
S'havia previst mal temps; consegüentment, van anul·lar l'excursió.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions