Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2598/4Darrera versió: 26.08.2022

Títol

Com es diu sentar las bases o sentar un precedente en català? 

Resposta

El verb sentar, que se sol fer servir seguit d'un nom del tipus bases, condicions, hipòtesi, precedent, premisses, principis, teoria, tesis, etc., no existeix en català. Cal fer servir el verb assentar, que significa 'establir els fonaments d'alguna cosa'. Per exemple:

L'objectiu de la reunió era assentar les bases de l'associació.
La sentència que va dictar el tribunal va assentar un precedent.
La trobada va servir per assentar les condicions d'aquell contracte.

Amb el mateix significat, i segons el context, també es poden fer servir altres verbs, com ara: consolidar, establir, fixar, posar, etc. Per exemple:

El director ha anunciat que la seva prioritat és posar les bases del nou sistema de comunicació.
Abans de continuar cal establir els principis bàsics del grup.
La junta va fixar les condicions que havien de permetre dur a terme les obres de l'edifici.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions