Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4062/3Darrera versió: 22.09.2022

Títol

afrontar o fer front

Resposta

Tant el verb afrontar com la locució fer front a tenen el significat de 'resistir, oposar-se, plantar cara'.

Per tant, es pot dir:

afrontar un enemic, els perills, l'adversitat, les contrarietats, les dificultats, els problemes, els riscos, les pressions...

fer front a un enemic, als perills, a l'adversitat, a les contrarietats, a les dificultats, als problemes, als riscos, a les pressions...

Això no obstant, hi ha un ús d'aquests verbs que convé evitar: afrontar (o fer front a) un pagament, una despesa... Aquests casos no tenen pròpiament el significat d''oposar-se, plantar cara'; per tant, seguint el criteri d'utilització d'un llenguatge administratiu neutre, és preferible de fer servir altres verbs com atendre, respondre a, fer, satisfer o fer-se càrrec de.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions