Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4109/4Darrera versió: 21.09.2022

Títol

Com es diu colindante en català? 

Es pot dir colindant en català? 

Resposta

Els adjectius contigu, contigua i confrontant són aplicables a terrenys i edificis quan es vol expressar que són l'un al costat de l'altre. Així, es diu:

La seva casa és contigua a la meva.
Un tros de vinya confrontant amb la vinya d'en Guillem
.

La forma colindant no és admissible en català.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions