Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4109/5Darrera versió: 13.01.2023

Títol

Com es diu colindante en català? 

Es pot dir colindant en català? 

Resposta

Els adjectius contigu, contigua i confrontant són aplicables a terrenys i edificis quan es vol expressar que són l'un al costat de l'altre. Així, es diu:

La seva casa és contigua a la meva.
Un tros de vinya confrontant amb la vinya d'en Guillem
.

Amb el mateix significat, també es pot fer servir l'expressió limitar amb. Per exemple:

La finca urbana limita al nord amb el passeig de la Muntanya; al sud, amb la parcel·la A, i a l'oest, amb la zona esportiva de l'Ajuntament.

La forma colindant no és admissible en català. 

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions