Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3892/3Darrera versió: 20.04.2015

Títol

Com es diu atravesarse la palabra en català? 

Resposta

interrompre pron.

Dins de l'àmbit del dret i de l'administració, la forma catalana equivalent a atravesarse la palabra, que s'utilitza en un judici quan les parts es trepitgen la paraula, és interrompre's. Així doncs, s'ha de dir: El tribunal ha de tenir cura que les parts no s'interrompin.

Convé notar que no són adequats en aquest context verbs com ficar-se, entremetre's o entravessar-se.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions