Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4020/3Darrera versió: 25.07.2014

Títol

Com es diu interpósita persona en català? 

Com es diu persona interpuesta en català? 

testaferro, persona interposada, prestanoms 

Resposta

testaferro 
persona interposada 
prestanoms 
En català, el terme testaferro designa la persona que en un acte jurídic simula actuar en nom propi, però que hi intervé per encàrrec i en benefici d'una altra. Per designar aquest concepte també es poden fer servir, secundàriament, els termes persona interposada i prestanoms. Aquest últim terme s'utilitza especialment a Andorra.

Els termes que designen aquest concepte en castellà són interpósita persona, persona interpuesta i testaferro

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions