Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

compàs

m [pl: -assos]
1 [instrument] compás.
2 [esgrima] compás.
3 mús compás.
4 mar compás, aguja f, aguja de marear f.
5 [d'un cotxe] compás.
6 a compàs a compás.
7 compàs binari, quaternari mús compás binario, cuaternario.
8 compàs d'amalgama mús compás de amalgama.
9 compàs de gruixos compás de espesores (o de gruesos).
10 compàs de quadrant compás de cuadrante.
11 compàs de quatre (o de quatre per quatre) mús compás menor, compasillo.
12 compàs d'espera fig compás de espera.
13 compàs de tres per quatre (o de sis per vuit) mús compás de tres por cuatro (o de seis por ocho).
14 compàs de vara compás de vara.
15 compàs partit (o de dos per dos, o de C partida) mús compás mayor.
16 compàs per a interiors compás de calibre.
17 compàs ternari mús compás ternario.
18 marcar (o portar) el compàs marcar (o llevar) el compás.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions