Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

llum

f
1 [agent físic] luz.
2 luz, electricidad, corriente. Aquest aparell gasta molta llum, este aparato gasta mucha luz.
3 anat [d'un budell, d'una artèria, etc] luz.
4 [diàmetre] luz, diámetro m, calibre m.
5 constr [dimensió entre dos suports] luz.
6 fig [allò que il·lumina l'esperit] luz. La llum de la raó, la luz de la razón.
7 fig luz. Aquests detalls han portat molta llum a la qüestió, estos detalles han arrojado mucha luz sobre la cuestión.
8 a mitja llum a media luz.
9 a plena llum a plena luz, a la luz del día.
10 a plena llum fig al desnudo.
11 donar a llum [parir] dar a luz.
12 donar (o treure, o fer sortir) a llum [publicar] dar a luz, sacar a luz.
13 fer llum dar luz.
14 llum artificial luz artificial.
15 llum cendrosa (o cinèria) luz cenicienta (o cinérea).
16 llum de Sant Elm [foc de Sant Elm] fuego de Santelmo.
17 llum elèctrica luz eléctrica.
18 llum natural luz natural.
19 llum negra (o de Wood) fís luz negra.
20 llum zenital luz cenital.
21 llum zodiacal luz zodiacal.
22 que es faci (o que hi hagi) la llum! ¡hágase la luz!
23 sortir a la llum [manifestar-se] salir a la luz.
24 sortir (o venir) a llum (o veure la llum) [néixer] ver la luz del día.

m
25 [aparell] luz f, lámpara f.
26 aut [d'un cotxe] luz f.
27 aut [del davant] faro, luz f.
28 encendre el llum encender (o dar) la luz.
29 estar com un llum estar como una regadera, estar como (o más loco que) un cencerro.
30 llum de bengala luz de bengala (o bengala).
31 llum de carretera (o llarg) aut luz de carretera (o larga).
32 llum de ciutat aut luz de población.
33 llum d'encreuament (o curt) aut luz de cruce.
34 llum de peu lámpara de pie.
35 llum de posició aut luz de posición.
36 llum de situació mar luz de situación.
37 llum d'oli (o de ganxo) candil.
38 llum intermitent aut luz intermitente.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions