Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7526/1Darrera versió: 26.06.2015

Títol

Com es diu a riesgo y ventura en català? 

Resposta

En llenguatge jurídic o administratiu, l'expressió que indica que algú se sotmet voluntàriament a la influència de la sort o dels esdeveniments és a risc i perill. Per exemple:

Van assumir la gestió de l'equipament a risc i perill.
L'entitat que assumeix la concessió a risc i perill es fa responsable dels resultats.

Com a sinònim complementari també es pot fer servir la forma a risc i ventura.

L'expressió castellana equivalent és a riesgo y ventura.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions