Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3842/2Darrera versió: 25.07.2014

Títol

Com es diu absolver posiciones en català? 

absoldre posicions 

Resposta

El terme absoldre posicions, dins de l'àmbit jurídic, significa respondre, un litigant, davant el jutge i sota jurament o promesa, les preguntes formulades per un altre litigant. El terme castellà equivalent és absolver posiciones.

Convé notar que per fer referència a l'acció d'absoldre posicions s'ha de dir absolució de posicions. En castellà, el terme equivalent és absolución de posiciones.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions