Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3988/3Darrera versió: 25.07.2014

Títol

Com es diu acudir en, impugnar en, recurrir en en català? 

acudir en, impugnar en, recórrer en 

Resposta

acudir en 
impugnar en 
recórrer en 

En llenguatge jurídic, l'expressió acudir en, i també les expressions sinònimes impugnar en i recórrer en, van seguides sempre del tipus de recurs. Per exemple, acudir en queixa, que significa 'impugnar una resolució judicial mitjançant la interposició d'un recurs de queixa'.

En castellà, les locucions equivalents a aquestes són acudir en, impugnar en i recurrir en.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions