Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7524/1Darrera versió: 20.07.2015

Títol

Com es diu apercibimiento en català? 

Resposta

En l'àmbit del dret, el terme advertència serveix per designar la comminació per la qual s'adverteix algú per tal que faci o no faci alguna cosa sota amenaça d'una pena determinada. Les formes equivalents castellanes d'aquest terme són advertencia i apercibimiento

En dret administratiu, el terme advertència designa la sanció disciplinària que una administració pública imposa a un treballador públic que ha comès una infracció lleu. El terme equivalent en castellà és apercibimiento.

En aquest mateix àmbit, el terme prevenció serveix per designar la correcció disciplinària que un jutge pot imposar a advocats i procuradors pel seu comportament en un procediment judicial. El terme equivalent en castellà també és apercibimiento.

La paraula apercebiment, que té el significat d''acció d'apercebre' en llengua general, no és adequada per designar cap dels termes definits en l'àmbit del dret. 

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions