Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4110/3Darrera versió: 25.07.2014

Títol

Com es diu bien raíz en català? 

bé immoble, bé arrel, bé seent 

Resposta

bé immoble  
bé arrel 
bé seent  

En l'àmbit jurídic el terme per designar un 'bé que consisteix en terres i possessions, que tenen una situació fixa i no poden ser desplaçats sense malmetre's' és bé immoble. També es poden fer servir les formes bé arrel i bé seent com a termes secundaris.

Els termes equivalents en castellà són bien raíz i bien inmueble.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions