Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7527/1Darrera versió: 10.07.2015

Títol

Com es diu cumplimentación en català? 

Resposta

emplenament  
formalització  

En l'àmbit del dret, el terme emplenament fa referència a l'acció i l'efecte de completar un imprès amb les dades que es demanen. 

En aquest mateix àmbit, el terme formalització es refereix a l'acció i l'efecte de presentar en un registre o davant d'un jutge un imprès degudament emplenat. 

La forma equivalent castellana d'aquests dos termes és cumplimentación. La forma cumplimentació en català és inexistent.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions