Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7527/1Darrera versió: 10.07.2015

Títol

Com es diu cumplimentación en català? 

Resposta

emplenament  
formalització  

En l'àmbit del dret, el terme emplenament fa referència a l'acció i l'efecte de completar un imprès amb les dades que es demanen. 

En aquest mateix àmbit, el terme formalització es refereix a l'acció i l'efecte de presentar en un registre o davant d'un jutge un imprès degudament emplenat. 

La forma equivalent castellana d'aquests dos termes és cumplimentación. La forma cumplimentació en català és inexistent.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret

Fitxes relacionades

Abreviacions