Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3932/3Darrera versió: 17.04.2015

Títol

Com es diu demanda de contradicción en català? 

demanda de contradicció 

Resposta

demanda de contradicció 
En llenguatge jurídic català, el terme demanda de contradicció designa un escrit d'al·legacions que formula la part passiva per oposar-se a la pretensió de la part actora d'aconseguir la plena efectivitat d'un dret real inscrit en el Registre de la Propietat.

El terme castellà equivalent és demanda de contradicción.  

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions