Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3944/3Darrera versió: 17.04.2015

Títol

Com es diu ejecutado, ejecutada en català? 

executat, executada 

Resposta

executat, executada 

En llenguatge jurídic, el substantiu executat, executada designa el deutor demandat en un judici executiu.

El terme castellà equivalent és ejecutado, ejecutada.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions