Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7532/2Darrera versió: 19.08.2022

Títol

Com es diu en sede de en català? 

Es pot dir en seu de en català? 

Resposta

En l'àmbit del dret i de l'administració, l'expressió en seu de, traducció literal de la castellana en sede de, no és adequada en català. Segons el context, es poden fer servir les expressions pel que fa a, en cas que, en matèria de, que fa referència a, que tracta, que regula, que preveu, etc. Per exemple, en lloc de dir:

En seu de control i inspecció, l'Ajuntament no disposa de mitjans tècnics suficients per valorar la incidència ambiental de les activitats
L'article 23, en seu de contractes de gestió de serveis públics, conté les causes de la resolució

es pot dir, respectivament:

En matèria de control i inspecció, l'Ajuntament no disposa de mitjans tècnics suficients per valorar la incidència ambiental de les activitats
L'article 23, que regula els contractes de gestió de serveis públics, conté les causes de la resolució.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions