Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 27/4Darrera versió: 05.09.2022

Títol

Com es diu finiquito en català? 

Resposta

El terme finiquito és un castellanisme que cal substituir per quitança o liquidació, segons el significat.

La quitança és un escrit en què es reconeix algú quiti, és a dir, lliure d'una obligació. Per tant, la quitança sempre és un document. Per exemple: En Joan, quan va plegar de la feina, va firmar la quitança.

En canvi, la paraula liquidació designa l'arranjament final de comptes o el pagament d'un deute. Per exemple: En Joan invertirà els diners de la liquidació en bons de l'Estat.

En resum, la quitança és el document que conté els termes en què s'ha fet una liquidació.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Treball
Abreviacions