Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5917/2Darrera versió: 30.07.2014

Títol

Com es diu goce y disfrute en català? 

Com es diu uso y disfrute en català? 

Resposta

ús i gaudi 
En l'àmbit del dret i l'administració, es fa servir l'expressió ús i gaudi per referir-se a l'acció de fer servir una cosa i treure'n profit o avantatge. Per exemple: És aquella persona que té l'ús i gaudi dels béns amb l'encàrrec de transmetre'ls a un altre.

L'equivalent castellà d'aquesta expressió és goce y disfrute o uso y disfrute.  

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions