Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3883/3Darrera versió: 15.04.2011

Títol

Com es diu interviniente en català? 

intervinent 

Resposta

intervinent 

Per fer referència a la persona que intervé en el curs d'un procés en l'àmbit del dret i l'administració, en català es pot fer servir el terme intervinent. Per exemple:

L'intervinent tindrà dret a presentar les al·legacions que consideri necessàries per a la seva defensa.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions