Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 125/3Darrera versió: 18.07.2014

Títol

Com es diu parte en català? 

parte (mèdic, d'accident, de baixa, etc.) 

comunicat 

Resposta

comunicat 

La forma catalana adequada per designar la nota breu en què algú comunica d'una manera oficial alguna cosa és comunicat.

Hem d'evitar de dir parte o la traducció literal part, i hem de fer servir la paraula comunicat en aquest sentit: comunicat mèdic, comunicat d'accident, comunicat de baixa, comunicat oficial, comunicat urgent, comunicat de guerra, entre d'altres.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Treball
Lèxic .Lèxic especialitzat .Ciències de la salut
Abreviacions