Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3893/3Darrera versió: 15.04.2011

Títol

Com es diu tercería de mejor derecho en català? 

terceria de millor dret 

Resposta

terceria de millor dret 
terceria per decidir millor 

En l'àmbit del dret, el terme terceria fa referència a una intervenció en un procés judicial entre dos o més litigants d'una tercera persona que no és ni la creditora ni la deutora, però que hi té dret, per defensar el propi dret o ajudar un dels litigants. La terceria de millor dret serveix per impedir que minvi el patrimoni pel fet de desconèixer que hi ha un dret preferent. Com a sinònim d'aquest terme es pot utilitzar també terceria per decidir millor.

En castellà el terme que designa aquest concepte és tercería de mejor derecho.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions