Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7237/2

Títol

Com es diu Cualquier tiempo pasado fue mejor en català? 

Resposta

Temps passat, sempre envejat  
El temps passat, sempre envejat 
En català, per expressar la tendència a sentir nostàlgia del passat i considerar més positives les èpoques passades que no pas el moment present, es pot fer servir l'expressió Temps passat, sempre envejat o El temps passat, sempre envejat.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions