Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 8137/1Darrera versió: 27.01.2022

Títol

Femení de gerent: la gerent o la gerenta

Resposta

El substantiu gerent, gerenta serveix per designar la persona que dirigeix els afers i porta la firma d'una societat o empresa mercantil o bé la persona que s'ocupa dels afers econòmics d'una entitat que no cerca el lucre. Aquest substantiu presenta flexió de gènere. Per exemple:

Les gerentes de diverses empreses del sector parlaran sobre la presència de les dones en els equips directius.

La nova gerenta de l'associació assistirà a les reunions amb l'alcalde.
 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions