Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7253/1

Títol

És correcte Si em punxen, no em treuen sang! en català? 

Resposta

Si em punxen, no em treuen sang! 

Tot i que no es tracta d'una forma fixada, l'expressió Si em punxen, no em treuen sang! és transparent des del punt de vista lingüístic per designar perplexitat, astorament o espant. Per exemple:

Em va confessar que tenia una germana bessona i que les van separar de ben petites... si em punxen, no em treuen sang!

—Va començar a recitar de memòria el poema que vaig escriure!  —va dir ella—. Si em punxen, no em treuen sang! 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions