Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3740/7Darrera versió: 05.01.2023

Títol

Sigles i acrònims: majúscules i minúscules 

Resposta

Com a norma general, les sigles s'escriuen en majúscules. Per exemple:

UGT (Unió General de Treballadors)
LODE (Llei orgànica reguladora del dret a l'educació)
DNI (document nacional d'identitat)
IVA (impost sobre el valor afegit)

Els acrònims corresponents a noms propis es poden escriure amb totes les lletres majúscules o només amb la lletra inicial majúscula. Per exemple:

IVAM o Ivam (Institut Valencià d'Art Modern)
RENFE o Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles)

Excepcionalment, algunes sigles que es poden llegir com un mot i alguns acrònims s'escriuen en minúscules, amb la lletra inicial majúscula, perquè són marques registrades o noms que, encara que s'han format com a sigles o com a acrònims, han esdevingut independents del seu desplegament (no es poden substituir per la forma desplegada de la qual deriven). Per exemple: Eumo, nom d'una editorial que procedeix de la sigla EUMO (Escola Universitària de Mestres d'Osona); Seat, marca d'automòbils que procedeix de la sigla SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo); Benelux, nom de la unió econòmica formada per Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg (België, Nederland, Luxembourg).

També s'escriuen en minúscules les sigles i els acrònims lexicalitzats. Per exemple:

ovni (objecte volador no identificat)
bit (binary digit)

En general, en una mateixa sigla convé evitar la barreja de majúscules i minúscules. Per exemple, PIMEM (Petita i Mitjana Empresa de Mallorca) és preferible a PiMEM.

Com a cas especial, les sigles i els acrònims emprats en els àmbits de l'arxivística, la documentació i les publicacions periòdiques es poden escriure amb alguna minúscula. Per exemple:

LECr (Llei d'enjudiciament criminal)
DECat (Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana)
LiA (Llengua i Administració)

També se solen escriure en minúscules les inicials que s'afegeixen a una sigla per crear-ne una altra. Per exemple:

ETApm (ETA politicomilitar)
PCEml (PCE marxista leninista)

En tot cas, si es coneix la voluntat de la persona o l'organisme responsable de la sigla o l'acrònim sobre la manera d'escriure'ls, s'ha de respectar, encara que no segueixi les recomanacions anteriors. Per exemple:

TERMCAT (nom d'un organisme que procedeix de terminologia catalana)
UdG (Universitat de Girona)

 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions