Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 268/6

Títol

Concordança de 'tot' davant d'un topònim 

'tota Catalunya' o 'tot Catalunya'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Davant d'un nom de lloc, l'adjectiu tot pot significar 'la totalitat d'aquest territori' o 'la totalitat de la població d'aquest territori' i, en general, no concorda amb el topònim. Per exemple:

Tot Catalunya va sortir al carrer.
És un recull de la toponímia de tot Figueres.

Ara bé, quan el topònim és femení singular i duu article, hi ha la possibilitat de fer la concordança de tot. Per exemple:

He recorregut a peu tot l'Escala o He recorregut a peu tota l'Escala.

En canvi, quan el topònim és femení i no duu article, només es tendeix a fer la concordança en alguns parlars, entre els quals hi ha el valencià. Per exemple:

Hui visitarem tota València.

 

D'altra banda, cal tenir en compte que si el topònim va seguit d'un adjectiu o un complement similar, es fa la concordança de l'adjectiu tot. Per exemple:

És el document més valuós de tota la Barcelona medieval.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions