Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7810/1

Títol

'pautar' o 'fer pautes'? 

Resposta

Els verbs reglarregularreglamentar pautar s'usen per donar normes o instruccions per dur a terme alguna cosa. Per exemple:

És molt metòdic, fins i tot ha regulat l'hora d'anar al lavabo.
Hem de pautar l'execució de les obres.

D'altra banda, el verb pautar també s'usa amb el sentit de 'fer pautes sobre un paper. Per exemple:

Abans de començar el dictat, cal que pauteu la pàgina del quadern.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions